Biuro

Language
Polish
pity

Prowadzimy rozliczenia podatkowe w zakresie:

- podatku dochodowego,
- podatku od towarów i usług - VAT i VAT UE,
- podatku od czynności cywilno-prawnych,
- podatku od spadków i darowizn,

Nasze Biuro księgowe asystuje nowym przedsiębiorcom w rozwijaniu biznesu.
Pomagamy w wyborze formy działalności gospodarczej i opodatkowania, przeprowadzimy Cię przez wszystkie formalności związane z zakładaniem i rejestracją Twojej działalności.
Z nami Twoja nowa firma będzie działać w zgodzie z wszelkimi wymogami formalnymi. A przy tym ustrzeżemy od czyhających niebezpieczeństw.

Poprowadzimy:

podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
ewidencje przychodów dla zryczałtowanego podatku dochodowego,
ewidencje dla celów podatku VAT w tym VAT UE oraz JPK.

Kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym
Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych deklaracji w tym JPK
Miesięczne rozliczania podatku dochodowego
Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L
Na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze.
Pomagamy w obsłudze kadrowo-płacowej poprzez:
reprezentowanie klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
sporządzanie deklaracji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
sprawowanie nadzoru nad prawidłowością dokumentacji kadrowej,
naliczanie wynagrodzeń pracowniczych,
sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4 i PIT-11,
dokonywanie rozliczeń z PFRON.